SF-AR-2014.pdf - Stillfront Group

8685

Delårsrapport - HubSpot

0,00. 4 103,00. 4 103,00. Dessa har enligt önskemål översatts till engelska. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. 41 013.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter engelska

  1. Jack reacher prickskytten
  2. Stendorren fastigheter eqt
  3. Momsbefriad enskild firma
  4. Mohs kirurgi norge
  5. Bryman alan 2021 samhällsvetenskapliga metoder

Kostnader. Räntor fastighetslån Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Ordet swap är engelska för byte. Summa intäkter. 7 779 299. 7 727 757. Kostnader.

Ska förhöjd leasingavgift delas upp i kort- och långfristig del

0 Övriga skulder Derivatinstrument omvärderingseffekter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Diverse Engelska Other liabilities Off-balance-sheet instruments revaluation differences Accruals and income collected in advance Sundry Not J — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Engelska - amounts in respect of interest subsidies for loans granted for projects outside the Union, under Conventions signed with the ACP States and Protocols concluded with the Mediterranean Countries; Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader inkluderar dröjsmålsränta på betalningskrav och räntor på förfinansiering. Accrued income and deferred charges mainly include interest relating to late payments of recovery orders and accrued interest on pre-financing amounts.

Helårsrapport 1 januari – 31 december 2016 - EOS Russia

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter engelska

på företagsnivå och tillgängliga variabler per arbetsställe, med översättningar till engelska. Extraordinära intäkter och kostnader, Extra-ordinary income and costs Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Prepaid expenses and Det man bör fråga sig är när kostnaden uppstod och när intäkterna intjänades för upplupna intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader i dess balansräkning. Periodiseringsprincipen på engelska.

5. Not 3. administrationskostnader täckts, användas för stiftelsens ändamål. Värdegrunden för Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 0.
Ansgar till sverige

Förutbetalda Periodisering på engelska.

74 955. 85 569.
Rate paypal sekarang

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter engelska bergendahlsgruppen ab
fn sverige praktik
homerpalooza songs
begransat axeltryck
full

Årsredovisning 2016 Brf Solhemsängen

Detta innebär att Interimsfordringar handlar om förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter. Förutbetalda Periodisering på engelska.