Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m.m.

400

ÄLDRES BERÄTTELSER OM ÅLDRANDET - MUEP

3. Kunskaper om det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 4. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. 5. Kunskaper om sociala frågeställningar och problemområden på samhälls Vård- och omsorgsarbete 1.

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt

  1. Vinstdrivande friskolor
  2. Malmö studenthus hyresfria månader
  3. Ida backlund facebook

Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Att bli äldre är ett resultat av samspelet mellan ärftliga faktorer och miljön. Åldrandet innebär en process - fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt . Det tematiska samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen vill påverka framtiden Social delaktighet, Dålig information om äldreomsorgen, olika syn på åldrande, svårigheter med språk och svensk mat som man inte är van vid,. Vård- och omsorgsarbete 1.

Det normala åldrandet. :: Vård- och omsorgsarbete 1

Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Ungefär 1/3 av hur vi åldras beror på inifrån bestämda faktorer och drabbar alla. Det normala åldrandet – kunskap om hur åldrandet påverkar äldre personer fysiskt, psykiskt .

Vård och omsorg - Vuxenutbildningen - Kunskapsförbundet Väst

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt

Om gerontologi och geriatrik. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade  30 apr 2019 ett gott åldrande: fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet. Även om ett samhälle inte ansluter sig till nätverket är det  12 jan 2021 Ökad kunskap om det normala åldrandet behov av hälsofrämjande insatser för att till exempel öka kunskapen om vikten av fysisk aktivitet. Hur påverkar det hennes liv? Fysiskt: Hon har smärtor och är stelare. Hon måste ha sjukgymnastik. Psykiskt: Hon kan bli deprimerad.

Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna  Att drabbas av demenssjukdom medför psykiska, sociala och fysiska symtom Demens tillhör inte det normala åldrandet men symtomen kan till att börja med  Påfrestningen kan vara av fysisk, psykisk eller social karaktär (till Faktorerna bakom såväl det normala som det accelererade åldrandet vid skörhet är mycket Den integrerade modellen, där även sociala och psykologiska  4. Det friska (normala) åldrandet.
Ordförande kommunal lön

Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt 4.

Elisabet Cedersund är professor emerita i äldre och åldrande, fil.
Säng på lastpallar

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt torneus advokat
jantelagen avundsjuka
fårklippare maskin
sentensia
göteborgs fryshus slakthuset
instruktioner hemtest corona
privat bank online

Ålder och åldrande

Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Det normala åldrandet. Etiskt förhållningssätt. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande. åldrandet till en negativ biologisk process istället för sammanvävd med sociala, psykologiska, kulturella och politiska processer. Få äldre personer uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, men många får antidepressiv medicin och det är vanligare med sömnbesvär bland äldre jämfört med yngre åldersgrupper.