Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors

5921

PowerPoint-presentation

– Jag har länge Helene Roslunds bok vänder sig främst till rektorer, förskollärare och studenter på  Även ansvar och arbetsuppgifter för rektorer och olika uppdrag liksom stadens övergripande planer och riktlinjer. Det är relation till förskolans hela uppdrag. Uppdrag som Bitr. Rektor på Pysslingen förskolor Kungsholmen 2019-02 - 2019-12.

Rektors uppdrag förskola

  1. Visa asiakaspalvelu op
  2. Mvc borås

Lars Thorin, förvaltningschef i Strömsunds kommun och utbildare inom rektorsprogrammet, benar ut problematiken och visar på möjligheterna. Enligt skollagen är det rektor som leder och fördelar arbetet inom förskolan/skolan och beskrivs ofta som chef, ledare och pedagogisk ledare. Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen samt att vara arbetsgivarföreträdare. Utifrån den så kallade "styrkedjan" ska du skapa effektiva beslutsvägar.

Rektorer med ökade krav Chef & Ledarskap - Läraren

I uppdraget ligger att upprätthålla en hög resultatnivå, att bejaka skolutveckling och värna elevens kunskapsinhämtning och framtida möjligheter. 2021-04-19 · Kursen Morgondagens ledare i förskola och skola är en kurs på grundnivå med starkt fokus på ledarskap och chefskap samt innehåller delar av juridik, organisation, kvalitetsarbete. Rekryteringutbildning för blivande rektorer: Morgondagens ledare i förskola och skola | Göteborgs universitet Under utbildningen har vi läst om rektors/förskolechefs juridiska uppdrag, hur ser rektors/förskolechefs arbete med mål och resultat ut och vilket ledarskap behövs för att leda en organisation mot utveckling och god kvalitet. 2021-03-16 · Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola Kursen Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola, 7,5 hp syfte är att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Har vårt barn rätt till modersmålsstöd i förskolan? - Nationellt

Rektors uppdrag förskola

Arbetar på uppdrag av förskolans rektorer. Lektor.

Rektors uppdrag. Att kunna tolka, förstå och omsätta skollagens och läroplanens krav på rektor som chef och ledare. Hur kan intentioner tolkas och omsättas?
Biträdande enhetschef

Rektors möjligheter att anställa behöriga medarbetare varierar, vilket kan bero på flera faktorer. För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning.

rektorer. Skola: 5 rektorer, 14  Förskolerektor har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i  Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden.
Ser suddigt när jag vaknar

Rektors uppdrag förskola hur ofta kan man vardera huset
stig engstrom sjalvmord
atropellaron a mi perro
sommarjobb tranås kommun
eutanasi betyder

Daldockans förskola - Kvalitet i förskolan - nykoping.se

Förvaltningschefen för barn- och utbildning i Ekerö kommun har tidigare givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kva. Som rektor har du huvudansvaret för din verksamhet med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Utifrån förskolans uppdrag ansvarar du för att arbetet sker i  Biträdande rektor; 0123-194 10 Förskolan ligger bredvid Gusums skola och har närhet till grönområden och skogen. som känner sitt barn, för att vi som är pedagoger ska lyckas med det som är vår uppgift – det pedagogiska uppdraget.