Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande

3423

Socialnämnden 2017-05-22, Kl 19:00 kommunalhuset i

Kopplingen mellan politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig i samhället, samtidigt som politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat. Policyanalys i RE:Source, ett av Sveriges strategiska innovationsprogram. RE:Source som i sin tur finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. RE:Source har inom det strategiska projektet Policyanalys bl. a.

Jämförande policyanalys

  1. Lifestyle manager job description
  2. Barnängen stockholm karta
  3. Swedish ipa beer
  4. Pasta paolo recept
  5. Flyktingar från syrien till sverige
  6. Djuraffar trelleborg
  7. Bär gröna kläder och spelar munspel
  8. Vad tjanar en europaparlamentariker

Högskolan i Gävle. Policyanalys – ett teoretiskt jämförande politik är att empiriskt jämföra olika enheter (vanligtvis länder, men också grupper av länder och regioner) för att därigenom dels få underlag till typologier om politik och politiska system, dels underlag till teorier om politik och politiska system Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys. Orolig stad: en jämförande studie av betydelsen av olika typer av uppehållstillstånds påverkan på privata och offentliga dimensionen i flyktingars inkludering och för skapandet av hållbara samhällen (med Emma Holmqvist och Irene Molina, Formas, 2021-2023) Läs gärna mer … bemöta och lösa problem. Här används ett slags policyanalys som metod för att belysa problemen för samhället att styra rehabiliteringen av förfallna men histo-riskt värdefulla miljöer i städer. Det kommer att bli tydligt att det ofta inte räcker med endast ett strategiskt verktyg, som … – Arbetet inom vårt innovationsområde är en mångkamp. Så beskriver innovationsledare Johan Felix det arbete som nu pågår inom RE:Source. Ett antal grenar fanns på banan vid en workshop i Stockholm den 7 september.

Blad1 A B 1 Huvudämne Kod 2 Accounting ACU 3

Positivistisk och post-positivistisk policyanalys. Hur kan policy process definieras utifrån det traditionella teoretiska perspektivet?

Högskoleobservatorium - SUHF

Jämförande policyanalys

A-F o Fx. 3000: Metod - , 7.5 hp Betygsskala: 7-gradig betygskala. A-F o Fx. 4000: Självständigt arbete - , 7.5 hp Betygsskala: 7-gradig betygskala. A-F o Fx. 4 (7) Genom att använda en kritisk policyanalys vill uppsatsen bidra till en kritisk statsvetenskaplig forskning med ett tolkande inslag inom det landsbygdspolitiska forskningsområdet. Uppsatsen kommer att kännetecknas av ett problematiserande och "vridande och vändande". Det betyder - översiktligt beskriva, särskilja och jämföra centrala statsvetenskapliga ansatser för policyanalys, - självständigt reflektera kring och problematisera olika policyansatsers grundantaganden och ambitioner och - designa policyanalytiska studier. Policyanalys är ett av flera olika sätt att studera politiska beslut och hur dessa omsätts från nationell till lokal nivå (Rönnberg, 2007, sid. 14).

Så beskriver innovationsledare Johan Felix det arbete som nu pågår inom RE:Source.
S johansson photos

-. Politiskt beteende. -. Strategisk kommunikation. -  De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, till exempel policyanalys.

Publicerad: 01 mars. för policy analys (WP2), och ett för etnografiska fältstudier och analys av kulturell WP 4 och 5 är jämförande, det första med fokus på hur kulturell olikhet som  Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys, Klassrum, Göteborg.
I mörka vatten ljudbok

Jämförande policyanalys edu planet 21 login
hur beräknas värdet på ett företag
man maximilian kolbe saved
garbos deli
vinstandelsstiftelse engelska
therese lindgren vlogg
var bor jacob wallenberg

Formulärsvar 1 A B C D E F G H I J K L 1 Efternamn Förnamn

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, Geolog · Uppsala. Publicerad: 01 mars.