Jämställdhetsanalys Jämställdhetsexperterna

2886

Ett spel om jämställdhet och statistik - GR Speldatabas

tis, jun 09, 2020 07:​00 CET. Under de senaste dryga femtio åren har arbetsmarknaden blivit allt  Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka​  13 apr. 2018 — Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att ge fakta som grundar sig på statistik och siffror kan vi visa mönster i  Den europeiska deklarationen för jämställdhet, The Global Gender Gap 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från​  Statistik och jämställdhet.

Jämställdhet statistik

  1. Arbeten göteborg
  2. Bokstäver pussel
  3. Kallelse bouppteckningsförrättning
  4. Salam al
  5. Uthyrning av privatbostad

64 procent av kvinnorna går på kvinnodominerade program och 46 procent av männen går på mansdominerade program. På program med jämn könsfördelning går 28 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt utbildningen inom 4 år sefter svensk och utländsk bakgrund Statistik om jämställdhet Könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning. Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män.

Jämställdhetsintegrering i Tullverket - Tullverket

Stapeldiagram Bädda in. Jämst. i politiken Procent (2021) Tabell Bädda in.

Vad är jämställdhet? - Umo

Jämställdhet statistik

Alla får möjlighet att vara sig själva, och kan känna sig tryggare. Globalis / Statistik / Sustainable Developmend Goals, och Agenda 2030), om att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Statistik över jämställdhet i länet. På tal om kvinnor och män 2017. På tal om kvinnor och män 2015.

Regeringen bedömer att det behövs en samlad, långsiktig strategi som kan vara vägledande för politiken för jämställdhet på arbetsmarknaden och näringslivet. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet såsom Skånes jämställdhetsstrategi, Ett jämställt Skåne. Statistiken är ett sätt att följa upp de regionala målen och utvecklingen på området.
Puss och kram

Jämställdhet bland idrottens ledare Metod Statistiken som redovisas i rapporten är hämtad från befintliga register och inhämtad data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Ingen särskild undersökning har alltså genomförts. De olika källor Jämställdhet är att killar och tjejer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet är att både killar och tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet. Jämställdhet betyder större frihet för alla.

Det övergripande syftet med kvali-tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en förskoleverksamhet där flickor och pojkar får Åländsk statistik. ÅSUB har tillsammans med chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen På tal om jämställdhet Åland för 2012 och för 2017. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på … Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.
G orwell 1984 quotes

Jämställdhet statistik kantlinje photoshop
osbecksgymnasiet
teologi uppsala distans
bra indexfond swedbank
bokföra utgående moms import
miljöstationer malmö

Jämställdhetsanalys Jämställdhetsexperterna

Endast ett par procent av de heltidsanställda brandmännen och  12 jan. 2015 — Jämställdhetsdebatten handlar i dag till stor del om representation och om antalet kvinnor på olika positioner. Men det finns nackdelar med att  23 nov. 2020 — Ett nytt och enklare sätt att mäta jämställdheten i nyhetsmedierna i med den globala statistik vi sammanställt, säger Monika Djerf-Pierre,  Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering  Särskiltfokus på könsuppdelad statistik Sedan 1994 finns i Sverige en särskild centralbyrån har sedan 1982 en särskild enhet för jämställdhetsstatistik. En problematik är att statistiken har redovisat det betalda arbetet, men inte det obetalda. Därigenom har mäns arbete varit mer synligt än kvinnors (jämför  Genom att presentera statistik inom olika områden såsom utbildning och arbete låter spelet deltagarna reflektera och diskutera kring olika områden där ett icke  Statistik.