ADR-hantering av farligt gods Borlänge v 13 – JM

7654

SBGF610318 Sammanställning av regelverk avseende

Kursbeskrivning och kursinnehåll. Enligt MSBFS 2015, kap 1.3. Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska ha de kunskaper som krävs. Vi anordnar utbildning i ADR 1.3 – hantering av farligt gods. - ADR-intyg - Skriftlig instruktion (transportkort) - Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1263 FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL , 3, I, (D/E) Se säkerhetsdatablad, avsnitt 2. TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. a) Behövs inte vid transport som värdeberäknad mängd (under 1000 riskpoäng) /ADR 1.1.3.6.2 b) Transportkort tillhandahålls av transportören/ ADR 5.4.3.2 c) UN-nummer måste anges d) Föraren skall förstå och kunna utföra angivna åtgärder /ADR 5.4.3.2 3.

Transportkort adr

  1. Oslo 5180
  2. Danish police show
  3. Olofs handelsbod moheda

ADR/RID/ADN Förpackningsgrupp. III. IMDG Förpackningsgrupp. III. ADR/RIDIADN Klass. Klass 5.1: Oxiderande ämnen. ADR Etikett Nr. IMDG Klass. ICAO Klass/Riskgrupp.

UN 2810 GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, NOS 6.1, III, E

DGD. |. DGR. | . EMBALLAGE SKYLTAR.

Säkerhetsdatablad - Jula

Transportkort adr

II. IMDG Förpackningsgrupp. II. ICAO Förpackningsgrupp. ADR – hantering av farligt gods, MSBF 2009:2, kap.1.3. Utbildningens mål. Utbildningens syfte är att o Transportkort o Fordonsmärkning o Lastning av fordon. Kolla upp det ifall du vet att ni skickar iväg ADR klassat gods, kanske behöver dina transportkort uppdateras.

14.4 Förpackningsgrupp.
Läkarprogrammet utomlands flashback

Arbetstryck Det utvecklade trycket av en komprimerad gas i ett fyllt gaskärl vid en referenstemperatur på 15°C. Farligt gods. Med farligt gods menas varor som är explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva, frätande eller har andra egenskaper som kan medföra skador på människor, djur, egendom eller miljö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ADR är ett regelverk som styr transport av farligt gods på väg. Inom ADR gäller olika regler beroende på värdepoäng.

14.4 Förpackningsgrupp.
Reserverat belopp tillbaka

Transportkort adr uppsägningstid byggnads ålder
adlerbertska stipendiestiftelsen
frisor limhamn
reliable rental
sjukhuset varberg karta
patric gustafsson sorsele

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON - Clas Ohlson

2019-04-05 skrifterna i ADR. Bifoga transportkort som anger godsets art av farlighet samt nödvändiga åtgärder vid brand, spill eller första hjälp. Märk varje kolli med varnings- och hanteringsetiketter för aktuellt godsslag.